Newton — January 30, 2020

Newton

De tre Newtons lover, publisert i 1687, beskriver hvordan objekter beveger seg.

I: Et objekt vil fortsette å bevege seg med konstant fart og konstant retning så lenge summen av krefter som virker på gjenstanden er null.

Hvis man kaster en stein i et absolutt vakuum, vil steinen fortsette i den retningen for alltid så lenge den ikke blir forstyrret.

II: Summen av krefter (F) som virker på en gjenstand tilsvarer gjenstanders masse (m) multiplisert med akselerasjonen (a).

F = m * a

Tyngden din avhenger av gravitasjonens akselerasjon. På jorden vil en 100kg mann ha en tyngde på 981 Newton siden gravitasjonens akselerasjon på jorden er 9.81 m/s2 . 100kg (m) * 9.81 m/s2 (a) = 981N (F).
På månen derimot, er akselerasjonen 1.62 m/s2. Det vil si at tyngden til personen på månen vil være 162 Newton.
100kg (m) * 1.62 m/s2 (a) = 162N (F)

III: Når det virker en kraft på et legeme vil det alltid virke en like sot kraft tilbake fra legemet.

Du slår veggen, veggen slår deg.  Hvis to personer sitter på sine egne kontorstoler og person 1 sparker på person 2, vill begge stolene bevege seg like mye i motsatt retning av hverandre dersom massen deres er like store.