I kjemi finnes dannes kjemiske bindinger gjennom tre hovedtyper bindinger: elektronparkbinding, metallbinding og ionebinding. Ionebindinger skjer som oftest mellom metaller og ikke-metaller.

Dannelsen av av salter skjer imellom to eller flere atomer. Et av atomet stjeler ett eller flere elektroner fra et annet atom for å kunne fylle opp det ytterste skallet, for det er atomets mening med livet. Dette betyr at vi kan bruke oktettregelens konsept på ionebindinger. Da vil begge atomene enten ha flere elektroner enn protoner, eller flere protoner enn elektroner. Et asymmetrisk forhold mellom disse to partiklene blir kalt for ioner. Det er den magnetiske tiltrekningen mellom dem som skaper salter. Bilderesultat for ionebinding

Et kjent eksempel på et salt er bordsalt. Bordsalt sin kjemiske formel er NaCl (natriumklorid). Bildet til høyre er en illustrasjon. Natriumatomet er et generøst atom. Den er villig til å gi fra seg et elektron til klor. Overførselen av elektroner kalles elektronoverføring. Da blir natrium et positivt ion og klor blir et negativt ion. Som alle vet tiltrekkes positive og negative magneter seg sammen. Na+Cl

Forskjellen mellom ionebindinger og kovalentebindinger er elektronoverføringen. Ionebindiner skjer bare imellom ikke-metaller og metaller.

Kilder:

https://snl.no/ionebinding

https://sites.google.com/a/randabergskolen.no/naturfag-9-trinn/Gruppe1/atomer/ionebinding