Silisium — November 29, 2017

Silisium

Solcellepanel skaper energi gjennom en fotoelektrisk effekt. Når fotoner treffer silisium kan elektroner sprette av elektroner. Dette skaper elektrisitet. Dette er en av de mange egenskapene til silisium. Silisium ligger i periode 3 og har tre elektronskall. Stoffet er i hovedgruppe 4 og har derfor mange kjemiske reaksjoner. Stoffet har 14 protoner og elektroner.

Likt som karbon kan silisium Bilderesultat for silisiumbinde seg sammen med seg selv på mange forskjellige måter. Disse er støv, polykrystallinske biter, enkrystaller og tynne filmer. Oktett-reglen forteller oss at silisium kan binde seg med andre stoffer i hovedgruppene, der summen av tallene på hovedgruppen er fire. Sammenliknet med karbon er silisium mindre reaktiv. Karbon og Silisium har mange like egenskaper og er derfor plassert i samme gruppe.

Silisium brukes mye i digitale og industrielle produkter. På grunn av en lav elektro konduktans er silisium brukt mye som isolasjon. Grunnstoffet deoksiderer mange metaller. I plastisk kirurgiske inngrep er silikon tilstedeværende.

Det er massevis av halvmetallet på jordskorpen, rundt 27,7% av jordskorpa er silisium. Silisium er sjeldent funnet alene. Grunnstoffet er generelt funnet i silikater eller som silisiumdioksid. Silisium har tre stabile isotoper. Disse er Si 28, Si 29 og Si 30. Si 28 er det vanligste.

kilder:

https://snl.no/silisium

https://snl.no/fotoelektrisk_effekt

https://no.wikipedia.org/wiki/Silisium

https://ed.ted.com/featured/UUpdlxxI